Varje år inträffar ett stort antal arbetsolyckor. Många av olyckorna skulle kunna undvikas genom att använda verktyg av hög kvalitet! Ett stort tack till alla för en fantastisk arbetsinsats på banan och tack för ditt intresse! Mvh webmaster!

Bildspel