Välkommen till Villingsbergs Jaktskytteklubbs hemsida.

Nyheter!

Säsongen slut!

På grund av för få funktionärer kan inte den sista planerade skjutningen genomföras, 
och därför är höstens skyttesäsong nu slut. 
 
Välkommna tillbaka till våren!
 

Aktuella priser

Medlemsavgift: 200kr
 

Ammunition

NYA PRISER!
6,5: 480kr
30-06: 660kr
308: 620kr
 

 
 
 
 
     
 Alla inbetalningar sker via vårt bankgiro: 
252-5400
 
eller Swish nummer: 
123 663 7060
 
 
 
 
 
 

Hemsidan är framtagen för att enkelt kunna sprida information till fler, på ett för tiden enkelt sätt.

Här vill vi presentera den verksamhet klubben bedriver.
 Medlemmarna skall lätt kunna kontrollera sina skjutresultat.
 
 
 
 

Det sker förändringar över tiden, som också är viktigt att sprida kännedom om, och de viktigaste är:

  •  Klubben har inga vapen att låna ut längre, därför måste alla skyttar ta med sina egna vapen!

  •  Då bankerna gör det svårare att hantera och sätta in kontanter, så har klubben ett kontonummer där medlemmarna kan betala in medlemsavgifter och betala  för ammunition, i förväg helst. Du hittar det på Hemsidan här.

 
  •  Skjutdagarna finner Du lätt på Hemsidan.
  •  Jaktlag eller andra intresserade, kan boka banan genom att fylla i önskemål, och sända det till klubben. Där kommer att stå vilka bokningar som redan är gjorda.  Samtidigt kan den som bokar betala in medlemsavgifter, och för ammunition som kan behövas.
  • 4 funktionärer kommer att ha ammunition. En av dessa kommer alltid att finnas på skjutbanan. De kommer att lämna ut den ammunition som är betald, och ha hand om redovisning och rapportera in skjutresultat till Hemsidan.